Logged In As Admin: {{reverbUser.name}} ({{reverbUser.id_unique()}}), Acting As: {{reverbPageObject.data.name}} ({{reverbPageObject.id_unique}})
 
x
Zin Shaker a.k.a Zin Sâu kiu

Zin Shaker a.k.a Zin Sâu kiu

Hip Hop / Gangsta Rap / Rap Hà Nội, VN  VN
Tự cường Việt Nam - Zin Shaker ft. Homiez
Thế nào là hạnh phúc - Zin Shaker
Lú và ngu (LVN band dizz) Zin Shaker ft. Jay B n' Hatred n' Dn.Kute
Valentine for mah wife - Zin Shaker (Gửi vợ Nhung yêu dấu)
[Free Style] Rap Đơn Thuốc - Zin Shaker

Photos

About

Bio: Zin Sâu kiu :">
Artist of S.O.M Band
Website: http://www.vietdabest.vn

Tên thật: Nguyễn Anh Tuấn
N/S: 10/04/1990
Nơi ở: Đông Anh - Hà Nội
Sở thích: Thích búng chim trẻ con :-"
Sở ghét: Ghét bị trẻ con búng chim :(
Style: Gangz

Status

Loading...

Press

“===== ZIN SÂU KIU =====”

— Tuấn

Recent Blogs

Stats

  • Song Plays 128
  • Video Plays 26
  • Total Fans 10
  • ReverbNation Fans 8
  • Widget Impressions 6

Fans