x

D.F.I(Family) / Press

“Selamat Menjalan Kan Bulan Suci Rahmadan . JERY(APP Mc) -------------------------------------------------------------------. Bulan Rahmadan Bulan Penuh Ampunan .. JERY(APP Mc) ------------------------------------------------------------ & Bulan Rahmadan Bulan Penuh Berkah .. JERY(APP Mc) ----------------------------------------------------------- ”

“-------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------”

“ “masih berjuang,,,” APP Mc ”