x

Kikai's Songs

Kikai

147 Songs • 838 min

r3l08d (this world is endless) (demo) Kikai
August (vaselyne / kikai-edit) Kikai
bow before the bomb (feat. Josh Harrod) (demo) Kikai
Endlich Regen (Grauglanz / kikai edit) Kikai
some last thoughts (feat. MusicThatTouches) Kikai
Love 4 Cello (inbetween times) (feat. MusicThatTouches) Kikai
The Stars Are Not Alone (Jonteknik / kikai-edit) Kikai
"Love" for cello ("Where is lands end?") (feat. MusicThatTouches) Kikai
Red Dragonfly (feat. Riko Maeda) Kikai
Broken Promises (Feat. Miyako) Kikai
It Happened Today (R.E.M. / kikai-edit) Kikai
Mensch, Gib Acht (NDee-303 / kikai-edit) Kikai
1000 Kisses Deep (feat. Leonard Cohen Kikai
Automaton (Howard Jones / kikai-rework) Kikai
Playground (feat. Frank Weyzig) Kikai
Desire (She Speaks With Many Tongues) (feat. Frank Weyzig) Kikai
Secure (Medication Club Remix) Kikai
Blue 2011 (feat. Kimberly Keck) Kikai
The Answer (Haberdashery / kikai-edit) Kikai
Till I Hear You (Haberdashery / kikai-edit) Kikai
The Last One That You Love (Haberdashery / kikai-edit) Kikai
Emancipation (ProjectInCarnation / kikai-edit) Kikai
Progress (RSI Rearranged Mix Part I) Kikai
Progress 1 (TheAssociation Remix) Kikai
Unstable Machines (RSI / XL stabilization) Kikai
Unstable Machines (RSI / Stabelized) Kikai
Empty (TheAssociation / alternate edit) Kikai
Empty (TheAssociation / kikai edit) Kikai
We Are (Moon.74 / kikai-edit) Kikai
Breath (Moon.74 / kikai-edit) Kikai
Dirty Mind (Moon.74 / kikai-edit) Kikai
Evolve III (RSI / kikai-edit) Kikai
soulless core (feat. James Eagalwulf) Kikai
the death of me (feat. James Eagalwulf) Kikai
a thousand words (feat. James Eagalwulf) Kikai
progeny of darkness (feat. James Eagalwulf) Kikai
king with black wings (feat. James Eagalwulf) Kikai
oriental butterfly (feat. James Eagalwulf) Kikai
awakening (feat. James Eagalwulf) Kikai
cruel (feat. James Eagalwulf) Kikai
puppets (feat. James Eagalwulf) Kikai
day to chill (feat. James Eagalwulf) Kikai
(excerpt from) 30 minutes of thunder Kikai