x

Bobo / Blog

DJ Bo - Phạm Đình Mỹ Quyên (my sis)

Ước mơ viển vông là trở thành 1 dj-er. Đã từng 1 tháng theo chị vào pub nơi chị làm việc để tầm sư học đạo nhưng không có niềm đam mê cho nên những thứ học được từ chị chưa baoh đủ để có thể được gọi là 1 dj chứ đừng nói đến việc trở thành 1 dj chuyên nghiệp như chị được

SCR
SCR  (almost 5 years ago)

Hãy cố lên!