x

Moonstar88 / Blog

We are currently recording our fourth album

Excited na kami sa mga bagong kanta. Hopefully, matapos na namin this year.