You should have been redirected to "Jiu Jitsu" feat. Rakaa (album version) by Smoke Serpent.