x

CHARNA / Press

“Ono što ovaj bend uspješno radi je spoj „stare i nove škole“”

“Oni su nova atrakcija društvenih mreža,upoznajte band Charna! „Charna“ je i ranije stvarala pesme koje nisu jedan šablon kojeg se svi drže. Dok su se drugi držali tema o jednoj ženi, nesretnim ljubavima, ili izgubljenim psima, ovi momci su se okretali prema pravim problemima koji muče ovo društvo.”

“Charna se fokusira na autorske pjesame gradeći čvrst zvuk, ali sa dosta melodijskih i dinamičkih dionica koje upotpunjuju osnovnu ideju benda, a to je agresivan zvuk sa momentima depresivnog stanja.”